Sopimusehdot

Palvelujen sopimusehdot

  • Palmberg Group Oy:n palvelut ja niiden toteutus suunnitellaan aina yhdessä asiakkaan kanssa, jolloin asiakas hyväksyy ehdot ja sitoutuu noudattamaan näitä ehtoja.
  • Valokuvaamme työvaiheet asiakkaan toiveesta myöhempää tarkastusta varten. 
  • Suunnitelmat ja sopimukset tehdään kirjallisina.
  • Palmberg Group Oy ei vastaa palvelusta ostetun palvelun tai työn soveltuvuudesta asiakkaalle.
  • Palmberg Group Oy ei vastaa ylivoimaisen esteen (force majeure) aiheuttamista viivästymisistä.
  • Palmberg Group Oy:n sivuston sisällön kaikki oikeudet kuuluvat Palmberg Group Oy:lle ja/tai näiden yhteistyökumppaneille. Sisällön tai materiaalien kopioiminen tai käyttö ilman Palmberg Group Oy:n lupaa on kielletty.
  • Kulloinkin voimassa olevat sopimusehdot ovat nähtävissä Palmberg Group Oy:n kotisivuilta.
  • Kaikissa toimintaan liittyvissä kysymyksissä ja palautteissa pyydetään asiakkaita ottamaan yhteyttä asiakaspalveluumme.
  • Mahdollisiin asiakkaan ja Palmberg Group Oy:n välisiin sopimusta koskeviin riita-asioihin sovelletaan Suomen lakia.
  • Mikäli asiakas on yritysasiakas, kaikki tätä sopimusta koskevat riidat käsitellään Helsingin käräjäoikeudessa.